Psychologické princípy, ktoré fungujú aj na sociálnych sieťach

Je všeobecne známe, že základom úspešnej komunikácie na sociálnych sieťach je dostatočné poznanie svojho publika. Aj tu, tak ako v iných odvetviach komunikácie, platia určité psychologické pravidlá. Portál Hootsuit prináša niekoľko zaujímavých poznatkov a odpovedí na otázky, prečo ľudia šíria obsahy na sociálnych sieťach, ako znásobiť emócie na vytvorenie úspešnej sociálnej stratégie, či ako využiť farby na budovanie dôvery v prospech svojej značky.

Čítajte na: https://blog.hootsuite.com/social-media-psychology-marketers/?utm_source=twitter&utm_medium=owned_social&utm_term