Prvé Novinárske fórum pre českých a slovenských novinárov

Vo štvrtok 15. novembra 2018 sa v Prahe uskutoční prvý ročník konferencie Novinárske fórum. Akcia je určená redaktorom, editorom, ľuďom pracujúcim v mediálnej brandži, študentom mediálnych odborov a širšej odbornej verejnosti. Za jeho organizáciou stojí Nadačný fond nezávislej žurnalistiky, Nadácia OSF, Spoločnosť Ferdinanda Peroutky a Syndikát novinárov.

Čítajte na: https://feedit.cz/2018/09/06/prvni-novinarske-forum-pro-ceske-a-slovenske-novinare/