Propaganda, dezinformácie, hoaxy – ako sa v tom vyznať?

„Zvykli sme si, že keď médiá niečo uverejňujú, je to pravda. Tiež sme z nich dostávali informácie, ktoré prechádzali niekoľkostupňovým systémom kontroly a boli profesionálne spracované. Ale teraz k nim pribudli sociálne siete, ako aj viacero médií, ktoré nie sú nijakým spôsobom redigované ani kontrolované. Lenže my s nimi stále pracujeme ako predtým, a stále teda vychádzame z myšlienky: ak by to nebola pravda, tak by to predsa nepustili. Neuvedomujeme si, že tento predpoklad už neplatí.“ Aj toto zaznelo minulý mesiac v Prahe na konferencii „Propaganda, dezinformace, hoaxy – jak se v tom vyznat?“

Čítajte na: http://www.dotyk.cz/publicistika/media-ovlada-marketingove-mysleni-zaznelo-besede-k-hoaxum.html?tema=budoucnost-medii&cast=1#kapitola