Projekt TOTO100LETÍ rekapituluje historický vývoj od Masaryka až po súčasnosť

Na stránkach Toto100leti.cz prináša Česká televízia desiatky krátkych úryvkov z archívnych programov televízie, doplnené o články spravodajskej ČT24 či o spomienky pamätníkov zo zbierky Pamäti národa.

Čítajte na: http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/press/tiskove-zpravy/?id=8401&strana-2=1&category=2