Programy nevhodné pre mládež do 15 rokov až od 20:00 hod.

Poslankyňa NR SR Jana Žitňanská navrhuje v novele zákona o vysielaní a retransmisii aby sa programy alebo iné zložky programovej služby, nevhodné pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov, zaraďovali do vysielania až medzi 20. h a 6. h. Parlament sa jej iniciatívou bude zaoberať na septembrovej schôdzi.

Zdroj: spravy.pravda.sk