Problém falošných správ sa týka nás všetkých, hovorí J. Žitňanská

Vzdelávanie, informovanie, upozorňovanie. To sú tri základné predpoklady boja proti šíreniu falošných a zavádzajúcich správ, na ktorých sa zhodli účastníci konferencie Vzdelávanie a kritické myslenie v dobe falošných správ. Europoslankyňa Jana Žitňanská, ktorá na pôde Európskeho parlamentu konferenciu usporiadala, vyzvala pri tejto príležitosti generálneho riaditeľa RTVS na „zváženie primeraných opatrení, medzi ktoré by mohlo patriť napríklad zavedenie pravidelných informačných slotov zameraných na boj proti falošným správam.“

Čítajte na: https://europskenoviny.sk/2018/06/07/jana-zitnanska-problem-falosnych-sprav-sa-dotyka-nas-vsetkych/