Priority Sanomy Media Praha

Vydavateľstvo Sanoma Media Praha sa chce v budúcnosti sústrediť na dve základné skupiny titulov. Tie by mali tvoriť pôvodné české magazíny (napr. Květy, Vlasta, Praktická žena) a medzinárodné tituly (napr. Marie Claire, National Geogprahic) vo vyššom segmente. V prvej skupine chce vydavateľstvo podporovať tradičné české značky formou špeciálov a dodatočných produktov. Druhá skupina by mala byť otvorená pripravovaným novým titulom. Touto profiláciou by sa chcela Sanoma vymedziť voči konkurenčným vydavateľstvám Bauer a Burda.Sanoma plánuje rozvíjať i iné projekty, ktoré však budú prepojené s online aktivitami spoločnosti.

Zdroj: mediaguru.cz