PRime Time získala Epson aj v ČR

Epson po niekoľkých rokoch spolupráce s PRime time na Slovensku rozšíril spoluprácu aj v Čechách. Klient si vybral agentúry na plnenie PR servisu na základe kreatívnych nápadov a predošlých skúseností v oblasti komunikácie v IT oblasti.

Zdroj: strategie.hnonline.sk