Prieskum AMI Digital ukazuje, že počet užívateľov sociálnych sietí sa v ČR zvyšuje

Zatiaľ čo vlani používalo sociálne siete 69% opýtaných, v roku 2018 toto číslo narástlo o 11% na celkových 80%. Oproti minulému roku sa nepatrne zvýšil aj čas strávený na platformách, a to o 5 minút na 149 minút denne. Podľa Marka Stránského, Managing Partnera skupiny AMI Communications, je to v prvom rade spôsobené rozširujúcim sa obsahom a službami, ktoré sociálne siete ponúkajú, ale aj narastajúcou onlinovou gramotnosťou obyvateľstva.

Čítajte na: https://www.otechnice.cz/pruzkum-spolecnosti-ami-digital-ukazuje-ze-pocet-uzivatelu-socialnich-siti-se-v-cr-zvysuje/