Pri umelom oplodnení nemusíte čakať na súhlas poisťovne

Nesprávny životný štýl, zlá strava, či neúmerný stres v práci. To všetko má za následok čoraz väčší počet neplodných slovenských párov. Jediným riešením sa tak často stáva umelé oplodnenie. Union zdravotná poisťovňa podporuje pôrodnosť a preto v rámci urýchlenia celého procesu asistovanej reprodukcie nevyžaduje predchádzajúci súhlas zdravotnej poisťovne s úhradou umelého oplodnenia z verejného zdravotného poistenia.

„Naše poistenkyne nemusia pri umelom oplodnení vopred žiadať o schválenie platby. V súčasnosti nie je potrebné vypisovať žiadosť a čakať na súhlas zdravotnej poisťovne s úhradou liečby. Celý proces je oveľa jednoduchšie načasovaný s potrebami poistenkyne a nedochádza tak k časovým stratám kvôli administratíve,“ uviedla Elena Májeková, členka predstavenstva Union zdravotnej poisťovne. Ako ďalej dodala, predpísanie liečby, jej priebeh, výsledky vyšetrení,  čestné prehlásenie poistenky a iné náležitosti, ktoré boli vyžadované k predchádzajúcemu súhlasu sa zaznačí do zdravotnej dokumentácie. Union zdravotná poisťovňa zároveň poskytovateľov, ktorí realizujú umelé oplodnenie odmeňuje za plnenie zvolených kvalitatívnych parametrov, pričom napríklad vyhodnocuje aj úspešnosť umelého oplodnenia.

Poistenkyňa, respektíve pracovisko reprodukčnej medicíny  na rozdiel od minulosti nemusí žiadať zdravotnú poisťovňu o schválenie úhrady výkonu umelého oplodnenia vopred, ale poisťovňa ho uhradí v súlade s platnou legislatívou. Súhlas zdravotnej poisťovne sa vopred nevyžaduje ani pri  liekoch, ktoré sú súčasťou umelého oplodnenia. Podľa  platnej legislatívy sa na základe verejného zdravotného poistenia uhrádzajú najviac tri cykly výkonov asistovanej reprodukcie ženám do dovŕšenia 39 rokov. Tieto podmienky sa týkajú výhradne liečby na Slovensku.

Cezhraničná zdravotná starostlivosť v inom členskom štáte Európskej únie si naďalej vyžadujepredchádzajúci súhlas zdravotnej poisťovne. Podrobné informácie týkajúce sa nároku na úhradu výkonu asistovanej reprodukcie z verejného zdravotného poistenia na Slovensku, prípadne o doplatkoch, poskytnú poistenkám aj jednotlivé centrá asistovanej reprodukcie, prípadne na infolinke zákazníckeho centra Union zdravotnej poisťovne.

TS – Pri umelom oplodneni nemusite cakat na suhlas poistovne