Pri asistovanej reprodukcii netreba čakať na súhlas poisťovne

Nesprávny životný štýl, zlá strava, či neúmerný stres v práci. Aj toto má za následok čoraz väčší počet neplodných párov. Jediným riešením sa tak často stáva umelé oplodnenie. Union zdravotná poisťovňa podporuje zvyšovanie pôrodnosti a preto v rámci urýchlenia celého procesu asistovanej reprodukcie nevyžaduje predchádzajúci súhlas zdravotnej poisťovne s úhradou umelého oplodnenia z verejného zdravotného poistenia.

„Naše poistenky nemusia pri umelom oplodnení vopred žiadať o súhlas úhrady liečby. Netreba teda vypisovať žiadosť a následne čakať na schválenie od zdravotnej poisťovne a nedochádza tak k časovým stratám kvôli zdĺhavej administratíve,“ uviedla Elena Májeková, členka predstavenstva Union zdravotnej poisťovne. Ako ďalej dodala, predpísanie liečby, jej priebeh, výsledky vyšetrení, čestné prehlásenie poistenky a iné náležitosti, ktoré boli vyžadované k predchádzajúcemu súhlasu sa zaznačí do zdravotnej dokumentácie. Union zdravotná poisťovňa zároveň poskytovateľov, ktorí realizujú umelé oplodnenie odmeňuje za plnenie zvolených kvalitatívnych parametrov, pričom napríklad vyhodnocuje aj úspešnosť umelého oplodnenia.

Súhlas zdravotnej poisťovne sa vopred nevyžaduje ani pri  liekoch, ktoré sú súčasťou umelého oplodnenia. Podľa  platnej legislatívy sa na základe verejného zdravotného poisteniauhrádzajú najviac tri cykly výkonov asistovanej reprodukcie ženám do dovŕšenia 39 rokov. Tieto podmienky sa týkajú výhradne liečby na Slovensku.

Cezhraničná zdravotná starostlivosť v inom členskom štáte Európskej únie sinaďalej vyžaduje predchádzajúci súhlas zdravotnej poisťovne. Podrobné informácie týkajúce sa nároku na úhradu výkonu asistovanej reprodukcie z verejného zdravotného poistenia na Slovensku, prípadne o doplatkoch, poskytnú poistenkám aj jednotlivé centrá asistovanej reprodukcie, prípadne  pracovníci zákazníckeho centra Union zdravotnej poisťovne.