Prevádzkovatelia sociálnych médií musia urobiť viac pre súlad s pravidlami EÚ

Aby spoločnosti prevádzkujúce sociálne médiá dosiahli súlad s pravidlami EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa, musia urobiť viac pre splnenie požiadaviek, ktoré v tejto oblasti minulý rok v marci predložila Európska komisia a orgány členských štátov v oblasti ochrany spotrebiteľa. Ako informovalo zastúpenie Európskej komisie v SR, vo štvrtok (15.2.2018) boli zverejnené zmeny, ktoré Facebook, Twitter a Google+ vykonali v podmienkach poskytovania služieb na zosúladenie s pravidlami EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa.

Čítajte na: https://openiazoch.zoznam.sk/cl/183792/Prevadzkovatelia-socialnych-medii-musia-urobit-viac-pre-sulad-s-pravidlami-EU