Prehľad vlastníkov slovenských médií

Portál Mediaguru.cz prináša v infografike prehľad vlastníkov slovenských médií. Ako sa ukazuje, vlastníci českých médií sú zároveň aktívni aj v slovenských mediálnych domoch. Vlastnícka štruktúra je platná  1. septembru 2018.

Čítajte na: https://www.mediaguru.cz/clanky/2018/09/infografika-prehled-vlastniku-slovenskych-medii/