Pred Vianocami 1988 se prestalo rušit vysielanie Slobodnej Európy

Sedemdesiat až deväťdesiat miliónov korún ročne dávalo Československo, ovládané komunistickou stranou, medzi rokmi 1951 až 1988 na rušenie „štvaných“ rozhlasových staníc. Rušičky boli umiestnené na viacerých miestach v republike a bránili prenosu signálu smerom na východ, a opačne. O okolnostiach ukončenia činnosti rušičiek hovorí historik Libor Svoboda.

Čítajte na: https://plus.rozhlas.cz/rok-1988-nerusit-prosim-pred-vanocemi-1988-se-prestalo-rusit-vysilani-svobodne-7576274