Pred 95 rokmi začalo v Prahe pravidelné rozhlasové vysielanie

Presne 18. mája 1923 sa ozvalo v plátenného stanu na poli v Prahe – Kbelích prvé „Haló, haló“. Týmto prihovorením sa vtedy len k obmedzenému počtu poslucháčov začalo prvé vysielanie rozhlasu vtedajšom Československu. Od roku 1973 stojí na mieste stanu pamätník. Jeho autormi sú Stanislav Kolíbal a architekt Zdeněk Rothbauer.

Čítajte na: http://www.rozhlas.cz/kraje/cesko/_zprava/pred-95-lety-zacalo-v-praze-kbelich-pravidelne-rozhlasove-vysilani-dnes-tam-stoji-pamatnik–1798462