Pred 90 rokmi preletel televízny signál po prvýkrát Atlantik

Presne pred 90. rokmi, v noci z 8. na 9. februára 1928, mohlo niekoľko šťastlivcov v New Yorku sledovať na obrazovke pohyblivé obrázky vysielané z Veľkej Británie. Škótsky inžinier John Logie Baird vtedy na vlne 45 metrov vysielal obrázky bruchovravca, seba i ďalších dvoch účastníkov televízneho pokusu. Hoci obraz bol veľmi nedokonalý, vtedajšie vydanie New York Times prirovnalo transatlantický televízny prenos k okamžiku, keď v roku 1901 Guglielmo Marconi prvýkrát bezdrôtovo odvysielal morseovkou písmeno S.

Čítajte na: https://mediahub.cz/media/1688169-pred-devadesati-lety