Prečo sú mikroinfluenceri kľúčoví pre marketing?

Mikroinfluencerov síce sleduje menšia komunita ľudí (menej ako 25 000 followerov), avšak to možno istým spôsobom považovať za pozitívum. Tak napríklad v tom, že čím má mikroinfluencer menej sledovateľov, tým bližší vzťah si vie so svojimi fanúšikmi vytvoriť, a tým lepšie porozumieť ich potrebám. Takúto skupinu totiž tvoria ľudia podobní jemu samému, vďaka čomu môže mikroinfluencer tvoriť obsah, ktorý je viac personalizovaný a autentický.

Čítajte na: https://www.socialmediatoday.com/news/4-reasons-why-micro-influencers-are-key-infographic/525023/