Pravda o násilí v médiách

Po streľbe v jednej z škôl na Floride vyjadrili politici znepokojenie nad vplyvom násilných videohier a filmov na mladých ľudí. Podľa prezidenta Donalda Trumpa formujú myšlienky mladých ľudí. Väčšina štúdií ukazuje, že častejšie vystavenie mediálnemu násiliu je rizikovým faktorom pre agresívne myšlienky, pocity a správanie.

Čítajte na: https://undark.org/article/the-truth-about-media-violence/