Poslancom sa prišli predstaviť kandidáti do ČT a ČRo

Poslancom z volebného výboru českého parlamentu sa prišli predstaviť na verejné vypočutie kandidáti do Rady Českej televízie aj Rady Českého rozhlasu. O jedno neobsadené miesto člena Rady Českej televízie sa uchádza šesť ľudí, o jedno miesto v rozhlasovej rade majú záujem traja uchádzači.

Čítajte na: http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/poslancum-se-prisli-predstavit-kandidati-do-rad-ct-a-cro/1628916