Portugalský úrad zamietol predaj mediálnej skupiny

Portugalský protimonopolný úrad AdC (Autoridade da Concorrência) zamietol navrhovú akvizíciu mediálnej skupiny Media Capital nadnárodnou spoločnosťou Altice. Media Capital vlastí hlavnú televíznu stanicu v krajine okrem toho aj produkčnú spoločnosť a viacero rádií.

Čítajte na: https://www.digitaltveurope.com/2018/05/30/portuguese-watchdog-rejects-altice-remedies-for-media-capital-deal/