Portugalsko premýšľa o privatizácii verejnoprávnej televízie

Portugalsko uvažuje po tom, čo si nechalo vypracovať odborné analýzy, zrušiť z dôvodu úspory nákladov verejnoprávny televízny program RTP2 a program RTP1 a zveriť ich prevádzku súkromníkovi. Vláda by tak ročne ušetrila 240 miliónov korún. Miestne verejnoprávne média sú v súčastnosti financované zo štátneho rozpočtu. Privatizačný model spočíva v udelení licencie súkromnému prevádzkovateľovi na obdobie 15-25 rokov pri zachovaní verejnej povahy majetku televízie RTP.

Zdroj: broadbandtvnews.com