Politico a Financial Times sú v Bruseli považované za najvplyvnejšie médiá

Podľa prieskumu globálnej spoločnosti Comres výrazne ovplyvňujú názory poslancov Európskeho parlamentu a ďalších opinion lídrov. Z výsledkov vzišlo ale aj to, že pri dôležitých rozhodnutiach o smerovaní európskej politiky sú stále najdôležitejšie osobné kontakty a medziľudské stretnutia.

Čítajte na: http://www.pressgazette.co.uk/politico-and-financial-times-seen-as-most-influential-media-sources-at-european-parliament-new-comres-poll-finds