Politici, policajti a novinári

Trojica českých investigatívnych novinárov minulý týždeň oznámila, že sa ich česká polícia a Generálna inšpekcia bezpečnostných zborov snaží zastrašiť a odradiť od ďalšej práce. V Udalostiach a komentároch na ČT24 hovorili o podrobnostiach všetci traja a vysvetlili, že hoci sa so zastrašovaním a vypočúvaním stretávali aj doposiaľ, teraz je situácia vážnejšia, a práve preto mali potrebu verejnosť o tom informovať.

Sledujte na: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti-komentare/218411000370409/ (14:22 min).