Polícia musí vysvetliť svoj postup voči Holcovej

Povinnosť chrániť zdroje je jednou z podstát novinárskej práce. Je to jedna z podmienok, pod ktorou občania poskytujú novinárom citlivé informácie, ktoré umožňujú zásadné odhalenia o korupcii alebo iných zlyhaniach štátnej moci. Platný tlačový zákon ukotvuje povinnosť zachovať mlčanlivosť o zdroji informácií tak, aby sa nedala zistiť totožnosť zdroja, pričom táto povinnosť explicitne platí aj vo vzťahu k nosičom informácií. Vydavatelia a šéfredaktori vo svojom vyhlásení žiadaju ministerstvo kultúry, aby v reakcii na udalosti posledných mesiacov pripravilo návrh legislatívnych opatrení, ktoré posilnia postavenie novinárov a odstránia nejasnosti dnešnej úpravy.

Čítajte viac: https://komentare.sme.sk/c/20827322/vyhlasenie-vydavatelov-a-sefredaktorov-policia-musi-vysvetlit-svoj-postup-voci-holcovej.html#ixzz5Fjd8DrXe