Pokuty za prešľapy

Rada pre vysielanie a retransmisiu v utorok rozhodla o tom, že TV JOJ má zaplatiť pokutu za skrytú propagáciu omamných látok v rámci eventu Slávik 2011, ktorý odvysielala 26. februára 2012. Konkrétne šlo o ďakovnú reč rapera Majka Spirita pri preberaní ceny v rámci kategórie „Objav roka“. Viac v príspevku Lukáša Kočišeka na medialne.sk.

Zdroj: medialne.sk