Pokles výdavkov na komunikáciu a marketing

Tomáš Czwitkovics sa vo svojom komentári „Branža bez vízie“ venoval otázke poklesu výdavkov na komunikáciu a marketing, ako i jeho negatívnych následkov na kvalitu služieb. Skonštatoval, že nízka cena je vo výstupe často spätá s nižšou kvalitou a menšou výpovednou hodnotou. Jedným z následkov je i úbytok rozmanitosti obsahov.

Zdroj: ekonomika.etrend.sk