Poistenci Unionu môžu absolvovať špeciálne vyšetrenie artérií ABI už aj u ambulantných špecialistov

Ste fajčiar, máte cukrovku, nadváhu, zvýšený cholesterol či máte vysoký krvný tlak? Rozhodne by ste mali zbystriť pozornosť. Počiatočné štádiá bývajú mnohokrát skryté a problémy sa prejavia až vtedy, keď je poškodenie ciev závažné. Ischemická choroba dolných končatín môže vyústiť až do amputácie. Toto ochorenie zároveň predpovedá pravdepodobnosť vzniku srdcového infarktu alebo cievnej mozgovej príhody. Včasnou diagnostikou je možné prispieť k prevencii a k skorému zachyteniu ochorení už v ich rannom štádiu. Tomu napomáha aj špeciálne diagnostické vyšetrenie ABI (Ankle Brachial Index). Ide o neinvazívne a rýchle vyšetrenie rizika aterosklerotického poškodenia ciev.

Cieľom vyšetrenia je stanovenie indexu ABI oscilometrickou metódou, meranie a vyhodnotenie indexu ABI na štyroch končatinách na zistenie zvýšeného rizika ischemickej choroby dolných končatín (upchávanie tepien dolných končatín) a predpovedá možný výskyt srdcového infarktu a cievnej mozgovej príhody. Vyšetrenie je hradené poistencovi Union zdravotnej poisťovne vo veku nad 40 rokov s minimálne jedným rizikovým faktorom – podozrenie na ischemickú chorobu dolných končatín, artériová hypertenzia, abnormálne EKG, diabetes mellitus, obezita, fajčenie, vysoká hladina celkového cholesterolu, či porucha metabolizmu lipidov.

„Doteraz sme takéto vyšetrenie hradili iba ak ho poistenec podstúpil u svojho všeobecného lekára. Po novom Union zdravotná poisťovňa hradí špeciálne diagnostické vyšetrenie ABI ako jediná zdravotná poisťovňa na Slovensku aj u internistov, kardiológov a angiológov. Týmto podporujeme prevenciu, zlepšujeme dostupnosť nových vyšetrovacích metód pre našich poistencov a v neposlednom rade tým podporujeme aj príjmovú stránku ambulantných špecialistov,“ povedala Elena Májeková, členka predstavenstva Union zdravotnej poisťovne. Union zdravotná poisťovňa aj v tomto štvrťroku všetkým ambulantným špecialistom opäť navyšuje platby pre ďalšie obdobie budúceho roku a aj od 1. januára 2020 pokračuje v bezlimitnom prostredí. Okrem toho Union zdravotná poisťovňa zvýhodnila aj platby za príplatkové výkony, ktoré súvisia so špecializovanou ambulantnou starostlivosťou o malé deti do 5 rokov a imobilných pacientov.   

Union