Počet predplatiteľov online videí v Číne presiahne tento rok 300 miliónov

Koncom minulého roka bol počet predplatiteľov online video platforiem viac ako 230 miliónov. Najnovšia štúdia ukázala, že počet predplatiteľov vrástol za posledné tri roky o 119 %. Nárast je dokonca oveľa rýchlejší ako zvyšovanie celkového počtu používateľov internetu, ktorý za rovnaké obdobie vzrástol len o 6,28 %.

Čítajte na: https://www.thedrum.com/news/2019/02/12/online-video-subscribers-china-pass-300-million-2019