Papua Nová Guinea na mesiac zakáže Facebook

Vláda v krajine plánuje na mesiac zablokovať najpopulárnejšiu sociálnu sieť, aby zistila ako funguje priemysel s falošnými správami a aby štátni zamestnanci preštudovali ich vplyv na obyvateľstvo. Vládni analytici budú novozískané údaje vyhodnocovať a v prípade potreby by mohli založiť aj vlastnú sociálnu sieť.

Čítajte na: https://www.theguardian.com/world/2018/may/29/papua-new-guinea-facebook-ban-study-fake-users