Organizácie podporujúce slobodu médií vyzvali ochraňovať novinárov

V spoločnom otvorenom liste predsedovi Európskej komisie Jeanovi-Claudovi Junckerovi vyzývajú, aby Komisia prioritne s členskými štátmi riešila otázku vytvorenia národných mechanizmov na ochranu novinárov. Súčasne by na nich mala naliehať, aby bezodkladne plnili prijaté záväzky zaistiť novinárom bezpečné a neobmedzujúce prostredie na vykonávanie ich práce.

Čítajte na: http://www.teraz.sk/vrazda-novinara-j-kuciaka/organizacie-podporujuce-slobodu-medi/312268-clanok.html