Online časopis vyzýva čitateľov, aby sa odpojili od wifi

The Disconnect je literárny magazín, ktorý je možné čítať iba, pokiaľ sa čitateľ odpojí od wifi. Najskôr síce musí navštíviť danú stránku online, ale jej celý obsah sa objaví iba v prípade, že je zariadenie odpojené od internetu. Hlavným dôvodom je, že ľudia s pripojením na internet majú tendenciu rozptyľovať sa a presunúť svoju pozornosť inam.

Čítajte na: https://www.insight.cz/2018/03/29/online-casopis-vyzyva-ctenare-aby-se-odpojili-od-wi-fi/