Okupácia očami redaktorov

RTVS priniesla príbehy redaktorov, ktorí v roku 1968 pracovali pre Československý rozhlas. Okrem nich sa však do vysielania „zapájali“ aj bežní občania, rozhlasovému redaktorovi Michalovi Tvarožkovi pomáhal Miroslav Pius. Ten mal za úlohu zozbierať informácie, ktoré sa vylepovali v uliciach proti Rusom a odovzdať ich každý večer trom vysokoškolákom.

Sledujte na: http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/12957/164626#1316 (21:50 min)