Odpočúvanie českého novinára Janka Kroupky bolo nezákonné

Odpočúvanie novinára je možné len vo výnimočných prípadoch a súd musí zvážiť, či je verejný záujem na odhalení zdroja natoľko silný, že prevažuje nad ústavným právom na slobodu prejavu, resp. právom na utajenie zdroja. Tieto závery vyplývajú z rozsudku českého Najvyššieho súdu, ktorý tak rozhodol v prípade investigatívneho reportéra Českého rozhlasu Janka Kroupy. Ide o prelomový verdikt, podľa ktorého súdy musia pristupovať k odpočúvaniu novinárov individuálne s ohľadom na práva tejto profesijnej skupiny.

Čítajte na: https://www.novinky.cz/domaci/484259-odposlouchavani-novinare-kroupy-bylo-nezakonne-rozhodl-nejvyssi-soud.html