Ochranu novinárov zadefinuje pracovná skupina Rady vlády pre kultúru

Pracovná skupina sa zameria na doplnenie súčasných právnych noriem a prepojenie trestnoprávnej regulácie a právnej regulácie médií. Pripraví vymedzenie pojmov novinár a postavenie novinára z hľadiska ochrany zdroja, ako aj ochrany jeho samotného. Jej členmi budú zástupcovia ministerstiev a viacerých novinárskych a mediálnych organizácií.

Čítajte na: https://domov.sme.sk/c/20853811/ochranu-novinarov-zadefinuje-pracovna-skupina-rady-vlady-pre-kulturu.html