Ochota Čechov akceptovať poplatky za televíziu rastie

Českí zákazníci sú ochotní priplatiť si za poskytovanie televíznej služby. Prieskum NMS Market Research ukázal, že oproti roku 2015 dvojnásobne narástol počet divákov, ktorí sú ochotní platiť platiť 300-499 Kč za televíziu mesačne. Dopytovaní Česi uviedli, že sú spokojní s ponukou a širokým portfóliom kanálov platformy Skylink, ako aj s kvalitou satelitného signálu ASTRA.

Čítajte na: https://feedit.cz/2018/09/17/ochota-lidi-v-cr-akceptovat-poplatky-za-televizi-vyrazne-roste/