NR SR zvolila troch nových členov Rady pre vysielanie a retransmisiu

Mediálny výbor poslancom parlamentu odporučil zvoliť troch členov na šesťročné obdobie. Novými členmi Rady pre vysielanie a retransmisiu sa na šesťročné obdobie stanú Marta Danielová (98 hlasov), Anikó Dušíková (74 hlasov) a Peter Kubica (83). V tajnej voľbe o tom vo štvrtok rozhodli poslanci.

Čítajte na: https://www.teraz.sk/najnovsie/nrsr-poslanci-zvolili-troch-novych-cl/365746-clanok.html