Nový európsky zákon o ochrane údajov na internete

O niekoľko týždňov Európa zavedie niektoré z najtvrdších online pravidiel ochrany osobných údajov na svete. Cieľom zmien je poskytnúť užívateľom internetu väčšiu kontrolu nad tým, čo sa o nich zhromažďuje a zdieľa, a potrestať tie spoločnosti, ktoré to nedodržiavajú.

Čítajte na: https://www.nytimes.com/2018/05/06/technology/gdpr-european-privacy-law.html