Nový digitálny obchod spoločnosti Google

Spoločnosť Google spustila nový digitálny obchod, ktorý poskytne firmám softvér založený na technológii Cloud. Google pri spúštaní obchodu spolupracuje so spoločnosťou Mobilelron, ktorá je zameraná na správu mobilných zariadení.

Čítajte na: https://techcrunch.com/2018/01/30/google-is-launching-a-new-digital-store-to-sell-cloud-based-software/