Novinárska súťaž Writing for CEE 2012

Agentúra APA a Bank Austria vyhlasujú 9. ročník novinárskej súťaže, ktorá vyzýva k zamysleniu sa nad Európou. Hlavnou cenou je Writing for CEE, ktorá je dotovaná čiastkou 5 000,- Eur. Súťaž je určená novinárom a novinárkam z celej Európy, vrátane Ruska a štátov SNS. Jedinou podmienkou je, aby diela reflektovali život Európy, sny Európanov a Európaniek a aby prispievali k zbližovaniu krajín pri prekonávaní predsudkov. Prihlásiť sa môžu práce publikované po 1. auguste 2011. Uzávierka je 31. júla 2012. Akceptované budú i prepisy rozhlasových a televíznych reportáži, ako aj on-line články. Vyhlásenie víťaza, príp. víťazky bude v novembri 2012 na slávnostnom galavečeri vo Viedni.

zdroj: ihned.cz