Novinári spolupracujúci s Facebookom na riešení problému s falošnými spravami ukončili spoluprácu

Novinári, ktorí pracujú na probléme s falošnými správami na facebooku už v platformu neveria. Trvali na ukončení kontroverzného mediálneho partnerstva so sociálnou sieťou s tým, že spoločnosť ignorovala ich obavy a nevyužila ich odborné znalosti na boj proti dezinformáciám. Tvrdia, že ich spoločnosť využila len pre krízové PR a ich rady a odporúčania nebrala vážne.

Čítajte na: https://www.theguardian.com/technology/2018/dec/13/they-dont-care-facebook-fact-checking-in-disarray-as-journalists-push-to-cut-ties