Novinári si musia dávať pozor, ako informujú o samovraždách

Veľká štúdia, v ktorej vedci skúmali dopad správ o samovražedných úmrtiach, identifikovala významné prepojenie medzi formou reportovania a následným počtom úmrtí. Správa upozorňuje, že spôsob, akým novinári o samovraždách informujú, môže ovplyvniť správanie a počin potenciálnych samovrahov. Ak však obsahuje zmienky aj o forme pomoci či nádeje, vie mať aj pozitívny účinok.

Čítajte na: https://medicalxpress.com/news/2018-07-journalists-suicide.html