Novinári protestujú proti pozastaveniu činnosti reportéra za kritický príspevok

Novinári Papui – Novej Guinei vyhlásili protest proti pozastaveniu činnosti reportéra EMTV, S. Waidea, ktorý zverejnil kritický príspevok o premiérke krajiny J. Ardernovej kvôli kontroverzne zakúpenému Maserati. EMTV je najväčšia mediálna organizácia v krajine a je vo vlastníctve štátneho Telikom PNG.

Čítajte na: https://www.theguardian.com/world/2018/nov/26/journalists-protest-against