Novinári prestávajú sledovať tlačové správy

Podľa prieskumu Muck Rack a Zeno Group je tradičná forma tlačových správ na pokraji zániku. Prieskum na vzorke viac ako 500 žurnalistov z celého sveta ukázal, že 53% žurnalistov z USA a 41% žurnalistov mimo USA nevyužíva tlačové správy ako zdroj nových informácií a inšpiráciu na vytváranie nových článkov.

Čítajte na: https://www.prdaily.com/Main/Articles/24502.aspx