Novinár popisuje súčasnosť, politik budúcnosť

Erik Tabery z českého Respektu píše, že politici by sa nemali riadiť podľa názorov novinárov či verejnej mienky. Dobrí novinári podľa neho dokážu pomerne brilantne rozobrať a popísať udalosť, ktorá sa stala, no vzťahu k budúcim udalostiam sa ocitajú vo sfére špekulácií.

Čítajte na: https://www.respekt.cz/tydenik/2017/32/predvidaji-novinari-a-vyzkumy-budoucnost