Novela audiovizuálneho fondu

Impulz pre podporu slovenskej kinematografie: novela z dielne Ministerstva kultúry SR prináša od 1. augusta tohto roka zásadné zníženie limitu povinných výdavkov filmových projektov pre to, aby mohli producenti žiadať Audiovizuálny fond o spätnú dotáciu vo výške 20% z oprávnených výdavkov na filmový projekt.

Čítajte na: http://www.culture.gov.sk/aktuality-ministerstva-kultury-36.html?id=946