Nová verzia Messenger 4

Spoločnosť Facebook včera spustila novú zjednodušenú verziu Messenger 4. Posledná štúdia ukázala, že pre 7 z 10 ľudí je dôležitá jednoduchosť a 62 % ľudí uviedlo, že sa vďaka messengeru cítia bližšie k svojim priateľom. Nová verzia by mala priniesť jednoduchšiu orientáciu a prispôsobenie konverzácií.

Čítajte na: https://newsroom.fb.com/news/2018/10/say-hello-to-the-new-messenger-introducing-messenger-4/