Nová televízna adaptácia od autora Blade Runnera

Amazon pokračuje s tvorbou televíznych seriáloch podľa predlohy Phillip K. Dicka, jedného z najslávnejších autorov vedecko-fantastickej literatúry. Doteraz mal Amazon veľký úspech s adaptovaním jeho knihy Muž z Vysokého Zámku, a tak teraz na január pripravil adaptáciu jeho poviedok. Podľa jednej z nich vznikol aj slávny kinohit Bladerunn Runner.

Čítajte na: https://techcrunch.com/2017/11/20/amazons-philip-k-dick-anthology-series-will-go-live-on-january-12/?utm_medium=TCnewsletter