Nová štatistika útokov na novinárov

Počas prvého polroka 2017 boli zavraždení traja novinári, zadržaných alebo zatknutých bolo 155 pracovníkov médií, 78 novinárov bolo napadnutých a zaznamenaných bolo 188 prípadov zastrašovania.

Čítajte na:  https://mappingmediafreedom.org/plus/index.php/2017/09/20/report-inhumane-treatment-of-journalists-rises-in-q2-2017/