Nová smernica posilní ochranu maloletých pred nevhodným obsahom

Nová smernica o audiovizuálnych službách, o ktorej bude Európsky parlament čoskoro hlasovať, obsahuje aj pozmeňovacie návrhy europoslankyne Jany Žitňanskej. Tá žiadala prísnejšie pravidlá týkajúce sa kontroly obsahu pre maloletých divákov, ich ochranu pred rôznymi audiotextovými hrami či nákupmi, ako aj odstránenie prekážok pre osoby so zdravotným postihnutím a  obmedzenie reklamy v priebehu vysielania.

Čítajte na: https://europskenoviny.sk/2018/08/01/jana-zitnanska-nova-audiovizualna-smernica-posilni-ochranu-maloletych-pred-nevhodnym-obsahom-vysielania/