Niektorým vysielateľom boli udelené pokuty v celkovej výške 29 000 eur

Rada pre vysielanie a retransmisiu uložila vysielateľovi MAC TV s.r.o. (stanica JOJ PLUS) pokutu 20 tis. eur za porušenie zákona o vysielaní a retransmisii, konkrétne pre počet prerušení programu reklamou. Pokutu Rada udelila v súvislosti s vysielaní 30. Januára 2018.

Čítajte na: https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/483954-niektorym-vysielatelom-boli-udelene-pokuty-vo-vyske-29-000-eur/